Laserbehandling af almindelig grøn stær

SLT laserbehandling af grøn stær, eller af et blot forhøjet øjentryk (OHT), er fin og skånsom behandling. Den virker på 85% og den betales af Sygesikringen.

Laser og grøn stær

Behandling af simpel grøn stær, og OHT, med SLT laser er en anerkendt og efterhånden gennemprøvet metode. Den går ud på, at forbedre afløbet inde i øjet, sådan at væsken nemmere kommer ud derfra og trykket falder til det normale. 

SLT står for Selektiv Laser Trabekulektomi, og allerede her lyder det som om metoden er skånsom. Og det er den. Der er ganske få komplikationer til behandlingen, som iøvrigt er ligeværdig med øjendråbebehandling af grøn stær.

Selve behandlingen varer 10-15 minutter og 6-8 uger efter er virkningen maksimal og vi måler trykket ved et kontrolbesøg. SLT virker på 85% af de som får den og så må de sidste 15% have dråbebehandling. 

SLT tilbyder vi til mange med nydiagnosticeret grøn stær (glaucom) eller blot forhøjelse af øjentrykket (OHT, forstadiet til grøn stær). Det har vist sig, at tryknedsættelsen med SLT er af samme størrelse som den man kan opnå med dråber.

Særligt er SLT god til pt. som har vanskeligt ved selv at dryppe øjne, eller til pt. som ikke kan tåle øjendråberne (f.eks. konserveringsmidlerne, eller blot følsomme øjne), men SLT kan også bruges, hvis man bare ikke har lyst til at dryppe øjnene hver dag.

Behandlingen betales af Sygesikringen.